โรยัล คานิน Second Age Kitten (ลูกแมว 4-12 เดือน) 2 kg.

รหัสสินค้า : RC-01

ราคา

625.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 625.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ROYAL CANIN (โรยัล คานิน) ลูกแมว Second Age Kitten (ลูกแมว 4-12 เดือน) 2 kg.


อาหารสำหรับลูกแมวอายุ 4-12 เดือน เสริมภูมิต้านทานตามธรรมชาติให้ลูกแมว ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ

สมดุลสารอาหารของโปรตีนคุณภาพสูง


Royal Canin Kitten เป็นโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับลูกแมวอายุ 4 ถึง 12 เดือน ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อทางเดินอาหาร

ด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ย่อยได้สูง ปลอดภัยต่อระบบทางเดินอาหาร

ด้วยส่วนผสมเฉพาะของอาหารสูตร Kitten ที่ประกอบด้วยโปรตีนย่อยง่ายในปริมาณสูงมีไฟเบอร์ และ prebiotic รักษาสมดุลของแบคทีเรีย

ที่อยู่ในทางเดินอาหาร จึงช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยอาหารที่ดีของลูกแมว กระตุ้นภูมิต้านทานโรค ช่วง ระยะเจริญเติบโตของลูกแมวเป็นช่วงที่สำคัญ

เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของระบบต้านทานโรค


Royal Canin Kitten เป็นโภชนาการที่มีสมดุลสารอาหารของโปรตีนคุณภาพสูงย่อยได้สูง วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เหมาะสมและช่วยในการพัฒนา

ของกระดูกและกล้ามเนื้อของลูกแมว และยังมีพลังงานในระดับที่เหมาะสมในช่วงการเจริญเติบโตของลูกแมว
Visitors: 68,879