CLEAN CAT (คลีน แคท) ทรายอนามัยสำหรับแมว ชนิดดูดซับกลิ่นดีเยี่ยม 5 ลิตร (กลิ่นกาแฟ)

รหัสสินค้า : CL-C5

ราคา

80.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 80.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

CLEAN CAT (คลีน แคท) ทรายอนามัยสำหรับแมว ชนิดดูดซับกลิ่นดีเยี่ยม 5 ลิตร (กลิ่นกาแฟ)


ผลิตมาจากธรรมชาติ ชนิดจับตัวเป็นก้อน ชนิดจับกลิ่นสิ่งขับถ่ายได้ดีเยี่ยม ดูดซับได้อย่างรวดเร็ว

ต่อต้านแบคทีเรีย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Visitors: 77,856